För ett barnhemsbarn ser världen och framtiden väldigt mörkt ut


Många år efter det att Polen ratificerat Barnkonventionen lever alldeles för många barn på barnhem, över 25 tusen. De flesta lever på institution under många år, ibland hela sin barndom. Utifrån Barnkonventionens principer är det 25 tusen för mycket!


Barn är känsliga och mår fruktansvärt dåligt på ett barnhem, som de upplever som ett öppet fängelse. Vetenskapliga undersökningar visar att institutionsvistelsen hindrar barnets emotionella och sociala utveckling och orsakar allvarliga skador på barnets psyke. Deras rättigheter kränks dagligen på många olika sätt. De starkare barnen bestämmer reglerna och de svagare måste finna sig eftersom de vuxna inte har tid att lyssna.


Det är en stor orättvisa att ett oskyldigt barn blir inlåst på en institution som om det var en förövare utan att det gjort något straffbart.


För att utvecklas behöver barn kärlek för utan nära relationer är det svårt eller nästan omöjligt att utvecklas bra emotionellt. På barnhemmet, bland alla andra barn, känner de sig ensamma och utstöta för personalen måste dela sin tid och uppmärksamhet mellan många barn och kan inte skapa djupare relationer med enskilda barn.


Relationer blir ytliga på barnhemmen. Det betyder att det finns ingen möjlighet att skapa de relationer som är livsviktiga for att barnet skall växa upp till en socialt kompetent vuxen. Därför är det så viktigt att ge barnen en chans att komma till en kärleksfull familj där de kan lära sig att fungera i en bra familjemiljö.


Flera barn jag pratat med, sade att de vill lämna barnhemmet så fort som möjligt, oftast så snart de är 18 år, men samtidigt är de väldigt rädda att ta steget ut i världen. Efter många år på institutionen känner de få eller inga människor utanför, i många fall finns det ingen som väntar på dem när de måste lämna barnhemmets hatade men trygga värld.


Utan kontakter eller nåtvärk som kan hjälpa dem på traven att nå framgång, eller bara klara vardagen, är chanserna små att de blir välanpassade och lyckliga medlemmar av samhället. Om ingen hjälper förlorar de all hopp inför framtiden. Vi har regelbunden kontakt med barn i några barnhem i nord östra Polen. Vi hjälper också till vid läger för barnhemsbarnen. Vår specifika inriktning för tillfället är riktad till att hjälpa unga mödrar, kvinnor som har lämnat barnhemen med deras eget barn.


Vi erbjuder unga kvinnorna som vi redan lärde känna medan de var på barnhem med life coaching stöd.

De behöver hjälp att:

Vi har sett deras behov och öppnat vårt hem. Vi planerar också att utvidga vår verksamhet till en särskild relationsterapi där vi kommer att använda oss av hästar och specialtränade hundar. Djuren kan hjälpa barn med anknytningssvårigheter att öppna sig för relationer. För att lyckas med dessa projekt behöver vi stöd.
Hjälp oss att hjälpa dessa unga kvinnor:
In English

Svenska Artiklar:


Child Development:


Favoritlänkar

An adoptive father’s lessons learned about Attachment Disorder